Price香港香港格價網商戶注意❗

Price.com.hk x亞馬遜上貨神器

亞馬遜店鋪管理服務

🌏$ 0成本擴展您慨業務到全球🌏
自動化自動化上貨+建議最佳定價等您賺到最多📈

依家只係要幾個click🖱,就可以即刻將您放喺價格HK香港格價網上面慨產品,自動上傳上去全球慨亞馬遜上面賣啦。

我哋係數碼港慨培訓企業之一。用我哋自家研發慨人工智能係統,連結價格HK香港格價網同亞馬遜慨系統,跟住您要幾多Margin去自動幫您計下應該喺亞馬遜賣幾多錢同埋上傳上去全球亞馬遜系統賣。

我哋唔收任何費用直至您有訂單,全程您只係坐喺度收ORDER就OK!

未有亞馬遜賣家戶口? 已經有亞馬遜賣家戶口?

立即按此
等我哋$ 0幫您開賣家戶口

立即按此
等我哋$ 0幫您自動將價格HK香港格價網啲貨直接放上您慨亞馬遜網店

 

想了解我哋啲客戶?

按此了解渠哋喺用咗DataSunday慨人工智能自動化系統之後慨亞馬遜網店同銷售量!


想了解更多我們慨服務?

按左面藍色慨「即時客服通訊」制,或者電郵去hello@datasunday.com,我哋好樂意幫您!